Når dine bevidste og ubevidste tanker ikke er i overenstemmelse, så saboterer du dig selv, og får aldrig det du ønsker dig.

Det er estimeret at ca. 3 % af vores handlinger kommer fra vores bevidste del af hjernen – de restende 97 % af vores handlinger er automatiske. 

Derfor er vores underbevidsthed – by far – vores største kilde til hvad vi opnår i vores liv (hvilket jo ikke er så fedt, hvis vi ikke har styr på hvad der foregår der!).

Den gode nyhed i det, er at vi har en iboende kraft, som kan hjælpe os med at skabe stort set hvad som helst.

Den dårlige nyhed, er at når du ikke er 'chefen' overfor din underbevidsthed, så lever den sit eget liv - ofte i den modsatte retning af, hvad du bevidst ønsker dig.

Men du kan tage 'chefrollen' tilbage anytime - når bare du ved hvordan.

På workshoppen vil du få helt præcise 'how to' øvelser, så du lære at afstemme din underbevidsthed med dine ønsker i livet - og derved opnå mere glæde, kærlighed og flow - så er de halvanden time denne workshop varer, en u-undgåelig indvestering i din fremtid.

Du har adgang til workshoppen så længe du ønsker det, så du kan gå tilbage og lytte til hvert enkelt trin så mange gang du ønsker dig.

DKK 295.00 (including 25% moms)

powered by
Simplero