Terms and conditions

Købsbetingelser

I forbindelse med et køb hos RecreateYou 


1. Priser

Alle priser er opgivet eks. moms.

Priserne er angivet i danske kroner (DKK)

 

2. Betingelser for deltagelse

Du skal være over 18 for at kunne deltage på et forløb hos RecreateYou.

Du skal være villig til at tage ansvar for dit eget liv, og have lyst til at udvikle dig.

Du indvilliger i at alt der bliver sagt i RecreateYou´s lukkede forum og under forløbet, forbliver fortroligt. Såvel som alt det tilsendte materiale hører under ophavretsloven

Du er som deltager selv ansvarlig for at opdatere dine kontakt oplysninger, hvis disse skulle ændre sig.

Du forpligter dig til at underrette RecreateYou om større omvæltninger/kriser i dit liv, som kan påvirke din deltagelse på forløbet.

RecreateYou forbeholder sig ret til løbende at forbedre forløbet, med div. ændringer i modul opbygningen til følge.

 

3. Forløb varighed

Skulle du Pludselig blive forhindret i at gennemføre forløbet, vil det evt. være muligt – efter en samtale mellem RecreateYou og dig – at fortsætte på et senere forløb mod et administrations gebyr på 500kr. (der stilles dog ikke nogen garanti for dette).

 

4. Copyright/Ophavsret

RecreateYou har ophavsretten til alt materiale udleveret på forløbet, og det er derfor ikke tilladt at videregive, kopiere, eller misbruge tekster, data eller billeder fra RecreateYou. Brud på dette vil blive retsforfulgt efter dansk lovgivning om ophavsret. 

 

5. Betaling

Betaling foregår via bankoverførsel ud fra tilsendte faktura/mail.

Overholdes betalingsfristen ikke, vil der blive pålagt er gebyr på 150 kr.

 

6. Fortrydelsesret

Måtte du ønske at framelde dig forløbet igen, skal dette ske senest 10 dage inden opstarts dato – dette kan derved ske uden andre omkostninger end et administrations gebyr på 150kr.

I tilfælde af at du måtte ønske at framelde dig forløbet mindre end 10 dage før forløbs opstart, vil RecreateYou opkræve 25% af det samlede købs beløb.

 

7. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du rette dem til ml@recreateyou.dk

 

11. Om RecreateYou

 

RecreateYou er ejet af:

 

Marie-Louise Bregendahl

Randkløve allé 91

2770 Kastrup

tlf: 31188685

ml@recreateyou.dk

 

CVR. nr.: 32857264

powered by
Simplero